ЗА НАС

Екипът на Нутрамед ЕООД включва утвърдени експерти в областите качество и безопасност на храните, здравеопазване и хуманно отношение към животните, растителна защита. Благодарение на професионалната си квалификация и опит нашите служители съумяват да предложат качествени услуги и консултации в следните области:

ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВИЯ С ХРАНИ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ

  виж повече

ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПРЕРАБОТВАТЕЛИ НА ХРАНИ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД

  виж повече

ОБЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ХРАНИ НЕПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА (СЖП)

  виж повече

ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ НА МАТЕРИАЛИ И ПРЕДМЕТИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ

  виж повече

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

  виж повече

КОНСУЛТАЦИИ И ИЗГОТВЯНЕ НА БИЗНЕС ПЛАНОВЕ ПО „ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г.“, като:

  виж повече

 

Услуги

ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВИЯ С ХРАНИ
И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ:

 • Цялостно и/или технологично проектиране;
 • Разработване и внедряване на системи за управление безопасността на храните (ДХТП, НАССР и други);
 • Изготвяне на вътрешно мониторингови програми за контрол;
 • Консултации и поддържане на внедрени системи за управление /СУ/ (актуализиране и контрол на функционирането на елементи от СУ, водене на записи – дневници).

 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ НА МАТЕРИАЛИ И ПРЕДМЕТИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ:

 • Цялостно и/или технологично проектиране;
 • Разработване и внедряване на системи за управление;
 • Изготвяне на вътрешно мониторингови програми за контрол;
 • Консултации и поддържане на внедрени системи за управление /СУ/ (разработване, актуализиране на елементи от СУ, контрол върху функционирането на СУ и др.);
 • Внедряване на системи за управление в съответствие със стандартите ISO 9001:
  •   Разработване и внедряване на системи за управление;
  •   Подготовка за сертификация;
  •   Поддържане и актуализиране на системи за управление;
 • Вътрешни одити на системи за управление;
 • Представителство пред контролните органи.

 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ:

 • Разработване и внедряване на добри земеделски практики;
 • Консултации и поддържане на разработени и внедрени практики и заверяване на дневници от квалифициран специалист.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПРЕРАБОТВАТЕЛИ НА ХРАНИ
ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД:

 • Цялостно и/или технологично проектиране;Цялостно и/или технологично проектиране;
 • Разработване и внедряване на системи за управление безопасността на храните (ДПП, НАССР и други);
 •  Изготвяне на технологична документация;
 •  Изготвяне на вътрешно мониторингови програми за контрол;
 • Консултации, поддържане и верифициране на внедрени системи за управление /СУ/ (актуализиране на елементи от СУ, контрол върху функционирането на СУ и др.);
 • Внедряване на системи за управление безопасността и качеството на храните в съответствие със стандартите ISO 22 000, FSSC 22 000, IFS, BRC:
  •   Разработване и внедряване на системи за управление;
  •   Подготовка за сертификация;
  •   Поддържане и актуализиране на системи за управление;
 • Представителство пред компетентните органи, сертифициращи организации и други;
 • Вътрешни одити на системи за управление;
 • Разработване и верифициране на етикети на хранителни продукти.

Екип

Доверете се на нашите утвърдени експерти в областите качество и безопасност на храните, здравеопазване и хуманно отношение към животните, растителна защита
 • д-р Теодора Севова

  д-р Теодора Севова
  експерт-консултант

  моб.: + 359 878 017 038
  + 359 895 663 740
  nutramed.ltd@gmail.com

 •  инж.Ирена Миткова

   инж.Ирена Миткова
  експерт-консултант

  моб.: + 359 889 095 444

  nutramed.ltd@gmail.com

Връзка с нас

Не се колебайте да се свържете с нашия екип от специалисти! Можете да ни намерите на следния адрес:

Адрес:
Нутрамед ЕООД,  ул. “Сливница” 6А, ет.6, офис 12
Пловдив 4003, България
Телефони:
+359 87 801 70 38
+359 87 801 70 29
+359 889 095 444
Работно време
понеделник-петък, 09:00 – 18:00